Facebook je osnovan 2004 godine. U to vreme niko nije imao pojma da će kompanija nekada postati najveća društvena mreža i istovremeno jedan od najefikasnijih marketinških alata na Internetu. Mogućnosti su gotovo neograničene i otvaraju potpuno nove kanale komunikacije za kompanije.

Milioni ljudi su svakodnevno na mreži na Facebooku da saznaju o aktuelnim temama u svom okruženju i objavljuju svoj sadržaj.

Na osnovu deljenih informacija korisnika, kao i njihovog ponašanja i interesa, kompanije mogu u vrlo kratkom roku doći do jasno definisanih ciljnih grupa sa reklamnim porukama.

Uz pomoć Facebook reklama, mogu se realizirati različiti marketing ciljevi kompanija. Oglašavanja služe da ljudi upoznaju vaš brend, vašu kompaniju, vaš proizvod ili čak posebnu ponudu.

Facebook je sajt koncipiran tako da svojim sadržajem privlači ljude da ga svakodnevno posećuju. Broj ljudi koji imaju otvorene naloge (profile) na ovom sajtu se iz dana u dan nekontrolisano povećava. Osim toga, većina pravnih lica pored zvaničnih sajtova, imaju i svoje stranice na Facebook-u.

Sama činjenica da Facebook predstavlja mesto na kome je svakodnevno prisutan ogroman broj ljudi svih starosnih struktura je dovoljan razlog da se ovaj sajt posmatra kao itekako zanimljivo mesto za reklamiranje.

Izrada Facebook stranice

Izrada atraktivnih stranica sa pažljivo odabranim sadržajem i uz poštovanje svih pravila Facebook-a. Izrada stranice ukljućuje: otvaranje naloga, dizajn slike profila, osmišljavanje novog teksta ili optimizaciju postojećeg.

Promovisanje stranica

Nakon što je otvoren nalog i napravljena kvalitetna stranica, potrebno je putem raznih načina promocije privući ljude da postanu njeni članovi. U zavisnosti od dogovora sa klijentom, radimo na promociji stranice sve dok broj njenih članova ne dostigne dogovoreni broj ljudi.

Oglašavanje na Facebook-u

Facebook omogućava da se na njegovim stranicama oglašavate putem oglasa. Prilikom kreiranja kampanje, Facebook omogućava kontrolu prikazivanja oglasa. Oglasi se tako prikazuju samo odabranim grupama ljudi a odabir se može vršiti na osnovu jednog ili više kriterijuma: godine, nivo obrazovanja, pol, država.

Za potrebe Facebook oglašavnja, nudimo svojim klijentima izradu oglasa (osmišljavanje reklamnog teksta i dizajn slike) i zakup Facebook reklamnog prostora.