Facebook je sajt koncipiran tako da svojim sadržajem privlači ljude da ga svakodnevno posećuju. Broj ljudi koji imaju otvorene naloge (profile) na ovom sajtu se iz dana u dan nekontrolisano povećava. Osim toga, većina pravnih lica pored zvaničnih sajtova, imaju i svoje stranice na Facebook-u.

Sama činjenica da Facebook predstavlja mesto na kome je svakodnevno prisutan ogroman broj ljudi svih starosnih struktura je dovoljan razlog da se ovaj sajt posmatra kao itekako zanimljivo mesto za reklamiranje.

Izrada Facebook stranice

Izrada atraktivnih stranica sa pažljivo odabranim sadržajem i uz poštovanje svih pravila Facebook-a. Izrada stranice ukljućuje: otvaranje naloga, dizajn slike profila, osmišljavanje novog teksta ili optimizaciju postojećeg.

Promovisanje stranica

Nakon što je otvoren nalog i napravljena kvalitetna stranica, potrebno je putem raznih načina promocije privući ljude da postanu njeni članovi. U zavisnosti od dogovora sa klijentom, radimo na promociji stranice sve dok broj njenih članova ne dostigne dogovoreni broj ljudi.

Oglašavanje na Facebook-u

Facebook omogućava da se na njegovim stranicama oglašavate putem oglasa. Prilikom kreiranja kampanje, Facebook omogućava kontrolu prikazivanja oglasa. Oglasi se tako prikazuju samo odabranim grupama ljudi a odabir se može vršiti na osnovu jednog ili više kriterijuma: godine, nivo obrazovanja, pol, država.

Za potrebe Facebook oglašavnja, nudimo svojim klijentima izradu oglasa (osmišljavanje reklamnog teksta i dizajn slike) i zakup Facebook reklamnog prostora.