Google font

Google fontovi

Google fontovi su besplatni fontovi koje je razvio Google i dostupni su za upotrebu na web stranicama, kao i za upotrebu u printu. Google fontovi se razlikuju po tome što se nalaze na serveru Google-a i mogu se lako učitati