Šta je SSL sertifikat? Demistifikacija Bezbedne Komunikacije na Internetu

Lets Encript

SSL sertifikat (engl. Secure Sockets Layer) predstavlja digitalni sertifikat koji igra ključnu ulogu u obezbeđivanju bezbedne komunikacije na internetu. U eri digitalne transformacije i sve veće oslanjanje na online transakcije i razmenu osjetljivih podataka, SSL sertifikati su postali neizbežan bezbednosni element za svaki sajt. Ovaj tekst pruža tehničku analizu SSL sertifikata, njihovog rada, prednosti i kako utiču na SEO (optimizaciju za pretraživače).

Šifrovanje podataka: Srž Bezbednosti SSL sertifikata

SSL sertifikati funkcionišu na principu kriptografije, odnosno šifrovanja podataka. Kada uspostavite bezbednu vezu sa sajtom koji poseduje validan SSL sertifikat, podaci koje razmenjujete sa tim sajtom (poput lozinki, brojeva kreditnih kartica, kontakt informacija) budu šifrovani. To znači da se podaci transformišu u nerazumljiv kod, koji je nečitljiv bez odgovarajućeg ključa za dešifrovanje.

SSL sertifikati se oslanjaju na dva ključa:

 • Javni ključ (Public Key): Nalazi se na serveru i dostupan je svakom.
 • Privatni ključ (Private Key): Strogo je čuvan na serveru i nije dostupan javnosti.

Šifrovanje se odvija u sledećim koracima:

 1. Korisnikov pregledač šalje zahtev serveru koji poseduje SSL sertifikat.
 2. Server šalje svoj javni ključ korisničkom pregledaču.
 3. Korisnički pregledač koristi javni ključ da šifruje podatke koje šalje serveru.
 4. Samo server može dešifrovati podatke pomoću svog privatnog ključa.

Ovaj proces obezbeđuje da osjetljivi podaci budu dostupni samo određenom serveru i ne mogu biti pročitani od strane trećih lica, čak i ako se presretnu tokom prenosa preko interneta.

Autentifikacija: Verifikacija identiteta sajta

Pored šifrovanja podataka, SSL sertifikati pružaju i element autentifikacije. Svaki SSL sertifikat izdaje poverljiva organizacija za izdavanje sertifikata (Certificate Authority – CA), nakon što se sprovedu striktne procedure verifikacije. Ove procedure potvrđuju identitet vlasnika sajta i garantuju da sajt nije lažan ili podmetnut (engl. phishing).

Postoje različite vrste SSL sertifikata koji nude različite nivoe verifikacije:

 • Domain Validated (DV): Najosnovniji tip, potvrđuje vlasništvo nad domenom.
 • Organization Validation (OV): Pored domena, potvrđuje i naziv organizacije.
 • Extended Validation (EV): Najstrožiji tip, zahteva najdetaljniju verifikaciju, uključujući podatke o vlasništvu i finansijskom statusu organizacije.

Prednosti Koristišćenja SSL Sertifikata

Implementacija SSL sertifikata donosi brojne prednosti za vlasnike sajtova i korisnike:

 • Bezbednost podataka: Šifrovanjem podataka, SSL sertifikati štite osjetljive informacije od krađa i zloupotreba.
 • Povećano poverenje korisnika: Vidljivi znak (ikonica katanca i „https“ u adresnoj liniji) SSL sertifikata pokazuje korisnicima da je sajt bezbedan za razmenu podataka.
 • Bolje SEO rangiranje: Google i drugi pretraživači favorizuju sajtove sa SSL sertifikatima, poboljšavajući njihovo rangiranje u rezultatima pretrage.
 • Zaštita od sajtova za phishing: SSL sertifikati otežavaju lažnim sajtovima da se predstave kao legitimni, štiteći korisnike od online prevara.

Implementacija SSL Sertifikata: brzi i jednostavan proces

Za instalaciju SSL sertifikata na vaš sajt, potrebno je:

 1. Odabrati tip SSL sertifikata: Razmotrite nivo verifikacije koji vam je potreban i budžet.
 2. Kupi SSL sertifikat: Sertifikate možete kupiti od različitih prodavaca SSL sertifikata.
 3. Instalirajte SSL sertifikat na vaš server: Postupak instalacije se može razlikovati u zavisnosti od vašeg web hosting provajdera i servera.
 4. Konfigurišite vaš sajt: Uverite se da je sajt konfigurisan da koristi HTTPS protokol.

Postoji mnoštvo resursa koji vam mogu pomoći u implementaciji SSL sertifikata, uključujući uputstva od vašeg web hosting provajdera i prodavca SSL sertifikata.

Uticaj SSL Sertifikata na SEO

Google i drugi pretraživači favorizuju sajtove sa SSL sertifikatima, poboljšavajući njihovo rangiranje u rezultatima pretrage. To je zato što SSL sertifikati doprinose bezbednosti interneta, što je u interesu i pretraživača i korisnika.

Prema Google-u, korišćenje HTTPS protokola je jedan od signala rangiranja. To znači da sajtovi sa SSL sertifikatima imaju veće šanse da se plasiraju više u rezultatima pretrage.

Uz to, SSL sertifikati mogu poboljšati i user experience (UX) na vašem sajtu. Korisnici se osećaju sigurnije na sajtovima sa SSL sertifikatima, što može dovesti do veće angažovanosti i konverzije.

SSL sertifikati su esencijalni element za bezbednost interneta. Oni štite osjetljive podatke, poboljšavaju poverenje korisnika i doprinose boljem SEO rangiranju. Implementacija SSL sertifikata je brz i jednostavan proces koji može značajno poboljšati bezbednost i performanse vašeg sajta.

administrator

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *