Google fontovi

Google fontovi su besplatni fontovi koje je razvio Google i dostupni su za upotrebu na web stranicama, kao i za upotrebu u printu. Google fontovi se razlikuju po tome što se nalaze na serveru Google-a i mogu se lako učitati

10 lepo dizajniranih besplatnih web fontova

Primetili smo veliki porast fleksibilnosti kod web dizajnera. Zajednica se otvorila novim standardima i dozvolila je ovim metodama da se infiltriraju u naš način dizajniranja. Fontovi su glavna karakteristika neophodna u svim oblicima veb dizajna i razvoja. Web 2.0 generacija